Drtiče kuchyňského odpadu Waste:Master
Aktuální nabídka drtičů je
zde ...


Účel a použití výrobku
Drtič kuchyňských odpadků (dále jen drtič) je zařízení navržené pro likvidaci obtížně skladovatelných organických kuchyňských odpadků v domácnostech.
Drtič se instaluje na odtokový otvor kuchyňského dřezu a propojí s odpadním potrubím. Likvidace odpadků je prováděná jejich rozdrcením na jemné částečky (menší než 0,5 mm) a současného splachování proudem studené vody z dřezové baterie do odpadního potrubí.
Je jim možno drtit téměř všechny organické odpady vznikající při přípravě potravin a zbytky po jejich konzumaci (mimo větší a tvrdé odpady jako tvrdé kosti, lastury, apod. a mimo vláknité odpady jako slupky od kukuřice apod. – viz. odstavec Obsluha drtiče

Popis a funkce drtiče
Hrdlo drtiče se uchycuje na výtokový otvor dřezu pomocí matice. K tomuto hrdlu se pomocí bajonetového uzávěru přichytí vlastní drtič. Pracovní část drtiče je tvořena rotačním talířem, který je nasazen na hřídel motoru. Hřídel je utěsněna speciálním těsnícím systémem. Talíř je opatřen dvěma výkyvnými drtícími kladívky, které při rotaci talíře odstředivou silou drtí odpad o perforovaný drtící prstenec. Takto zpracovaný odpad je unášen proudem tekoucí vody do odpadu.
Instalace drtiče

Zručnější domácí kutil vybavený alespoň minimální instalatérskou výbavou a s trochou praxe si může  instalaci provést sám. V případě jakýchkoliv pochybností je vždy nutno svěřit instalaci odborníkovi nebo odborné firmě. Předejdete tak zbytečným problémům a škodám! Návod na instalaci bude zde.
 
Možnosti ovládání drtiče – instalace
Drtič můžeme instalovat dvěma způsoby dle typu jeho ovládání jeho chodu:
1.) drtič je zapojen do zásuvky, která je ovládána již předem zabudovaným
vypínačem na zdi v blízkosti dřezu. Tato varianta však vyžaduje poměrně komplikované zabudování vypínače do stěny při současném dodržení všech bezpečnostních norem, což může narušovat jak estetiku tak ergonomii.
!!! Tyto práce je třeba svěřit kvalifikované osobě nebo firmě !!!

2.) vhodnější variantou je použití pneumatického spínače, kdy je pneumatické
ovládací tlačítko umístěno přímo na dřezu nebo na pracovní desce stolu. Toto ovládání je nejbezpečnější, estetičtější a pohodlnější. Rovněž instalace je snadnější.
Pneumatický spínač je vybaven standardním síťovým přívodem s vidličkou, kterou můžeme zapojit do libovolné zásuvky. Zásuvka musí být vždy řádně uzemněná a její zapojení a jištění odpovídat příslušným ČSN. Dále je vybaven zásuvkou, do které se zasune vidlička síťového přívodu drtiče. Pneumatický spínač je určen výhradně pro drtiče V:M s originální vidličkou!
Podrobný návod a popis najdete v návodu k pneumatickému spínači.

Obsluha drtiče, bezpečnostní pokyny
1. pusťte středně silný proud studené vody
2. zapněte drtič – motor se rozběhne plnými otáčkami
3. shrnujte nebo vkládejte do drtiče odpadky
Pokud používáte ruce, nezasunujte prsty pod ochrannou gumovou manžetu!
Pro hlubší zasunutí odpadků používejte pomůcku Mr. Scrappy!
4. po skončení drcení nechte puštěný drtič i vodu cca 15 sekund.
DRTIČE NEJSOU URČENY PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

DRTIČ NESMÍ POUŽÍVAT DĚTI – ZAMEZTE DĚTEM V JAKÉKOLIV MANIPULACI S DRTIČEM!
Drtič mohou používat pouze osoby tělesně a duševně způsobilé k obsluze tohoto typu zařízení.
Pro tyto případy doporučujeme zabudovat skrytý dětem nepřístupný bezpečnostní vypínač.
PŘI JAKÉKOLIV MANIPULACI S DRTIČEM (ČIŠTĚNÍ, VYJÍMÁNÍ PŘEDMĚTŮ, OPRAVY APOD.) ODPOJTE VŽDY DRTIČ OD ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ!

DO DRTIČE NEPATŘÍ:
Odpady, které nejsou snadno biologicky odbouratelné (umělé hmoty, guma, kůže provazy, textil apod.)
Anorganické odpady jako skořípky ústřic, sklo, keramika, porcelán, kov mimo vaječných skořápek – tyto je možno drtit.
Celé velké kosti, tvrdé kosti, tvrdé skořápky ořechů a kokosů, tvrdé pecky
Vláknité odpady jako slupky z kukuřice.
Chemické čističe odpadu a jiné chemikálie

DO DRTIČE MŮŽE PŘIJÍT:
Zbytky jídel z talíře, slupky ovoce a zeleniny (mimo kukuřice), skořápky vajec, arašídů a pistácií, jádra, semena a měkké pecky, kávová sedlina (i s filtrem), čajové sáčky, papírové kapesníky a ubrousky, nedopalky cigaret atd.
Drcení urychlíme, když velké kusy nalámeme na menší kousky.

Aktuální nabídka drtičů je zde ...