KDO POTŘEBUJE KYSLÍK

Rozličné modely kyslíkových koncentrátorů lze používat všude, kde je potřeba kyslík: na operačních sálech, v resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče, na terapeutických a chirurgických odděleních, v sanitkách a fyzioterapeutických kabinetech, záchranných službách a domácích podmínkách.
-
Používání kyslíku je nezbytné v extrémních situacích, akutních případech při katastrofách, resuscitačních akcích, narkózách s umělou plicní ventilací během složitých chirurgických operací v polních podmínkách.
-
Kyslíkové koncentrátory se používají v dětských nemocnicích a porodnicích, je-li nutno umístit novorozence do inkubátoru, a v řadě případů také pro poskytnutí zdravotnické péče matce během patologického porodu.
-
Jako naprosto nezbytné se ukázaly koncentrátory v protidrogových léčebnách a na odděleních pro vyvedení nemocných z deliria a narkotického kómatu, dokonce i v abstinenčním období, jelikož kyslík má antihypoxický a uklidňující účinek. Mnohé zahraniční firmy instalují kyslíkové koncentrátory v odpočinkových místnostech pro zaměstnance za účelem jejich emocionální relaxace po intenzivní počítačové práci.
-
V často nepříznivých ekologických podmínkách velkoměst, zahalených smogem, kouřem a znečištěným ovzduším, má dýchání přes aparát preventivní léčebný účinek na dýchací orgány člověka.
-
Indikace pro použití kyslíku v medicíně jsou velmi široké a týkají se především pacientů s akutními formami onemocnění - buď při nutnosti použít resuscitační opatření anebo při léčení těžkých chorob, provázených poruchami dýchacího a srdečně-cévního systému.
-
Kyslík je potřebný při chirurgických operacích, zejména v oblasti hrudníku, jakož i při rozsáhlých a traumatických operacích, prováděných pod narkózou s umělou plicní ventilací, a také při výskytu akutní pooperační dechové nedostatečnosti, zvlášť u dětí a pacientů v pokročilém věku.
-
Kyslík je životně důležitý i pro nemocné s těžkými chronickými poruchami dýchacího systému, způsobenými obstrukčními chorobami plic, s fibrózní plicní tuberkulózou, těžkými formami bakteriální či virové pneumonie, a také při záchvatech bronchiálního astmatu, plicní embolie, rozvinutí tzv. distresového syndromu, infarktu myokardu a celé řadě dalších akutních stavů.
-
Mnoholeté zkušenosti s dlouhodobým použitím kyslíkové terapie u pacientů s těžkými poruchami dýchacího systému svědčí o její vysoké účinnosti, což bývá prokázáno zmenšením dýchavičnosti, zvýšením hemodynamiky a odolnosti organismu vůči hypoxii, zlepšením okysličování tkání, podporou fyzické aktivity, zlepšením intelektuálních schopností, spánku a celkového duševního stavu.
-
Po absolvování kyslíkové terapie vedou pacienti aktivnější způsob života, častěji vycházejí z domova, snáze zvládají obtížnější úseky cest a výstupy po schodech. V průběhu domácí kyslíkové terapie za pomoci koncentrátorů bývá zpozorováno ustoupení tachykardie, snížení arteriální hypertenze a dýchací arytmie a zlepšení okysličování arteriální krve.


Nabídka kyslíkových produktů zde ...