Otázky a odpovědi 

Nabídka kyslíkových produktů
zde ...


Otázka: Ovlivňuje kyslík nějakým způsobem výskyt rýmových onemocnění?
Odpověď: Nachlazení je důsledkem seberegulace organismu. Vzniká kvůli nedostatku kyslíku a následně zabraňuje organismu vylučovat toxiny a škodlivé látky. Díky teplotě se pak tyto toxiny a škodliviny podrobují utilizaci, zužitkování. Z tohoto důvodu je veliký rozdíl ve frekvenci nachlazení mezi obyvateli měst a venkova. V prostředí s dostatečným množstvím kyslíku lze předejít nemocem.

Otázka: Co se děje při nedostatku kyslíku v místnosti?
Odpověď: Dostaví  se pocit dusna, slabost, únava, pocítíte bolest hlavy. Nejvíc se nedostatek kyslíku projevuje u starších lidí se zhoršenými  funkcemi dýchání.

Otázka: Není použití kyslíkového koncentrátoru v domácím prostředí nebezpečné?
Odpověď: Na rozdíl od jiných kyslíkových aparatur nejsou naše přístroje vyráběny z hořlavých materiálů a nemůže v nich dojít k výbuchu jako u kyslíkových tlakových lahví. Používáme technologii PSA (proces adsorpce přeměnného tlaku). Tato technologie výroby kyslíku byla vyvinuta společností NASA, je bezpečná a jednoduše se uplatňuje. 

Otázka: Jak se instaluje automobilový koncentrátor a proč je ho v autě potřeba?
Odpověď: Automobilový koncentrátor se instaluje do kufru vozidla a kyslík, který vyrábí, je rozptylován v kabině či podáván jednotlivci přes speciální nástavec. Dodatečný kyslík pomáhá při čekání v zácpách, při pomalé jízdě vozidla a při zapnutém kondicionéru, protože v těchto případech je obsah kyslíku v kabině auta příliš malý.

Otázka: Co se děje při nedostatku kyslíku v lidském organismu?
Odpověď: Nedostatek kyslíku brání správné funkci krevního oběhu, což může způsobit různá onemocnění. Především se příznaky projeví na kůži a vašeho zdravotního stavu si tak všimnou i ostatní.

Otázka: Čím se vysvětluje osvěžující působení kyslíku na vzduch v místnosti?
Odpověď: Můžeme potvrdit, že v každém prostředí, kam se nainstalují kyslíkové přístroje, začne kyslík osvěžovat vzduch. Nehledě na to, že přesné příčiny ani samotný jev nejsou prozkoumány, platí všeobecně názor, že kyslík napomáhá růstu mikroorganismů, které ničí látky, způsobující nepříjemné pachy v místnosti.

Otázka: Jaké jsou projevy účinku kyslíku na kůži?
Odpověď: Jelikož kyslík je důležitým aktérem krevního oběhu, ozdravuje se při správném zásobování vlásečnic i lidská kůže. Pokud kůže dobře dýchá, prostupuje přes ní dostatečné množství kyslíku, což má obdobný účinek. Když trávíte čas v sauně, vylučuje vaše tělo s potem i kysličník uhličitý a toxiny, což umožňuje přísun kyslíku do organismu. Pro vaši informaci: na jisté základně pozemních a vzdušných sil byli piloti letadel zvoleni za osoby s nejlepší a nejkrásnější pletí – po dobu letu si totiž nasazují masku a dýchají kyslík.

Otázka: Jak je nedostatek kyslíku spojen se zvýšením teploty vzduchu a s nadmořskou výškou?
Odpověď: Zvyšování teploty způsobuje snižování hustoty vzduchu i hustoty kyslíku. Tím se zmenšuje množství kyslíku, který vdechneme na 1 nádech a objevuje se pocit dusna. Ve vysokohorských oblastech tento jev vzniká kvůli nízkému atmosférickému tlaku a tedy nízké hustotě kyslíku.

Otázka: Může kyslík prospět astmatikům?
Odpověď: Astma je nemoc alergického původu s komplikovaným průběhem léčby.  Při dušení se narušují procesy dýchání a nemocný potřebuje zavedení vysoce koncentrovaného kyslíku. Pro informaci: osoby, trpící chronickou rinitidou též potřebují přísun kyslíku.

Otázka: Jakým způsobem může kyslík pomoci při léčení rakoviny?
Odpověď: Prostředí, které je příznivé pro množení rakovinotvorných buněk, obsahuje hodně toxinů a škodlivých látek. Pro nemocné osoby je tedy nutné vyvést tyto látky z krevního systému dostatečným množstvím kyslíku. Totéž se doporučuje při ochraně před onemocněním.

Otázka: Jaký je vliv kyslíku na zbavování se kocoviny?
Odpověď: K rozštěpení alkoholu je třeba velkého množství kyslíku, vdechovaný kyslík většinou nestačí, vzniká jeho nedostatek. Příznaky nedostatku kyslíku jsou rovněž špatný stav kůže, bolest hlavy, závrať (důsledek špatného krevního oběhu) i jiné negativní dopady požití alkoholu, které zmizí až s jeho úplným odstraněním z organismu.
 

Otázka: Působí kyslík i na rozumové schopnosti?
Odpověď: Při rozumové činnosti se spotřebovává velké množství kyslíku, zvlášť pak při soustředění, kdy jeho množství nestačí. V nevětrané místnosti se člověk nemůže zkoncentrovat. Pro osoby, které mají problém se soustředěním, je nezbytný příjem kyslíku!!!

Otázka: Jak kyslík působí na starší osoby s oslabenými funkcemi srdce a dýchání?
Odpověď: Většina osob starších 70-ti let má srdeční a dýchací funkce oslabeny na 70-80%. Přirozeně se jim snižuje částečný tlak kyslíku v krvi, zpomalují se a stárnou všechny funkce organismu. Většina starších osob nemá pevný spánek, trpí nedostatkem kyslíku a kvůli tomu má pocit dusna. Hodně starších osob nemůže spát v pokoji se zavřenými dveřmi.  

Otázka: Čím se liší dodatečný přísun kyslíku od účinku čističek vzduchu?
Odpověď: Čističky vzduchu řeší jen zvýšené množství prachu ve vzduchu, nepomáhá ale při dusnu způsobeném  nedostatkem kyslíku. 

Otázka: Je pravda, že vysoká koncentrace kyslíku není příliš prospěšná?
Odpověď: Zvýšení obsahu kyslíku ve vzduchu místnosti je složitý úkol, do kterého je potřeba investovat finance, jeho zvýšení na 23% - což si můžeme dovolit, je velmi prospěšné. Množství kyslíku, který vyrábí kyslíkové kondicionéry vzduchu, zjevně nestačí a nemá správný účinek, i když přece trochu pomáhá.  

Otázka: Jaká koncentrace kyslíku v místnosti je ideální?
Odpověď: V místnosti do 30 m2 je optimální periodicky zapínat koncentrátor na 3-4 hodiny dvakrát denně (ráno a pozdě večer). Dosáhnete tak zvýšení koncentrace kyslíku o 1-2%. 

Otázka: Není nebezpečné bezprostředně vdechovat vysoce koncentrovaný kyslík samostatně?
Odpověď: Podle výsledků klinických výzkumů se ani při dlouhodobém příjmu kyslíku s koncentrací menší než 50% u člověka neobjeví žádné potíže.
- Nehledě na tvrzení, že při působení kyslíkového koncentrátoru vdechujeme 90%-ní kyslík, ve skutečnosti při průchodu přes nos vstřebáváme mnohem více vzduchu, než čistého kyslíku a koncentrace toho kyslíku, který se nakonec dostane do plic, je pouze 30-40%.
- Při použití speciálního náušního držáku je vzdálenost od otvoru koncentrátoru do nosu 3 cm. Když kyslík tuto vzdálenost prochází, snižuje se jeho koncentrace na 30%, po smíchání s vzduchem se do plic dostane 25-30%-ní kyslík.
- Ve výsledku lze říci, že se při přijímání kyslíku pomocí držáku s cílem snížení únavy apod. nemohou objevit žádné problémy s vysokou koncentrací.

Otázka:
Jak působí kyslíková terapie pomocí kyslíkového koncentrátoru?

Odpověď: Kyslík zvyšuje mozkovou aktivitu, zlepšuje paměť a pozornost, zvyšuje fyzickou a sexuální aktivitu, čistí krev. Posiluje imunitu, zabraňuje vzniku veškerých nemocí, i rakoviny.


Nabídka kyslíkových produktů zde ...