Stane se studium hračkou?

 "Očekávat nové výsledky a přitom trvat na starých metodách je určitě šílenství."
president Bill Clinton v jedné televizní debatě v průběhu své kampaně

 

Organizátoři intenzivních jazykových kursů ví, že učení vede k mnohem lepším výsledkům, když neprobíhá v běžném bdělém stavu, ale právě v uvolněném stavu v hladině alfa . Tehdy informace přijímáme a třídíme mnohem rychleji než v hladině beta.

Psychowalkman je relaxační přístroj, který nás do hladiny alfa nenásilně přeladí, dokáže zlepšit soustředěnost, podpořit paměť, při delším pravidelném používání dokonce “přidat” na hodnotách IQ (údaje zmiňují dalších 7 bodů). Dokáže sladit výkon mozkových hemisfér, zmírnit lehčí formy mozkových dysfunkcí, např. dyslexii nebo dysgrafii, které ztrpčují život rodičům nejednoho žáka.

Při tvořivých činnostech může být podobným způsobem nápomocná hladina theta, stav představivosti (4-7 Hz). Nezáleží na tom, jestli jde o vědeckou, technickou nebo uměleckou tvořivost, důležitá je možnost přístupu k našemu podvědomí. V hladině theta probíhá tzv. “učení ve spánku”. Tato hladina je vhodná na změnu špatných návyků, vzorců chování, tedy na transformaci osobnosti. Do hladiny delta klesáme v hlubokém spánku (0,5-3 Hz). Tehdy, při nejhlubším útlumu mozkových funkcí, vydává tělo nejméně energie, při všeobecné renegeraci se hromadí energetické rezervy.

Musíme se rozloučit s neefektivními, brzdícími metodami v učení. Co jste měli nejméně rádi ve škole? Asi písemky, zkoušky, biflování letopočtů, vzorců, pouček, slovíček. Je příznačné, že studenti s nižším IQ bez ohledu na věk se naopak biflují rádi. Je také příznačné, když řeknete schizofrenikovi, že biflováním se vám otevírá nůž v kapse, projeví zájem právě o ten nůž, ale když mu řeknete, že žádný nůž vlastně nemáte, hluboce se urazí, označí vás za lháře a v lepším případě se s vámi už vůbec nebude bavit.

„Mozek je základní orgán rozkoše a vědomí.“
Tim Leary

Podle Learyho k tomuto poznání dojde skoro každý majitel nebo uživatel PC. Brzy pocítí, že mozek, to je sto miliard mikropočítačů, které čekají na zapojení, aktivaci, stimulaci a naprogramování. Mozek čeká víceméně na myšlenkový software, který využije s respektem jeho neuvěřitelný potenciál a umožní elektronické, internetové spojení s jinými mozky.

Theta také otevírá dveře intuice a tvořivosti. Sledovat ohňostroj vlastních nápadů, pamatovat si je a vzápětí je realizovat – to také není k zahození. V hladině theta funguje superlearning, což je užitečné při učení nejen cizích řečí, ale prakticky při každé činnosti. Tato brána uvo lňuje bloky, které drží u země naše IQ. Koho by to nezajímalo?

Něco o vizualizaci. Nejdřív šťastlivci, který čte tyto řádky, prozradím bez jakékoli předběžné reklamy nebo varování čtyři kroky k úspěchu, tak jak je učí José Silva, ano, ten obdivovaný i zatracovaný autor Silvovy metody práce s myslí. Ber následné informace jako tajné – tak si je nejlépe zapamatuješ. A dej dobrý pozor, když přijde na scénu utajená vizualizace.

  1. Jasně si stanov cíl. Na začátku musí být touha. Nestyď se za ni. Nebuď vážný, ani poddajný. Nejdál dojdou ti, kteří hoří touhou. Ale důvěřuj a naslouchej svému vnitřnímu hlasu. Zjisti, co vlastně chceš, aby sis nespletl cíl s tím, co ti vnucuje nějaká reklama nebo módní vlna. Nenavleč se do cizí kůže, ani kdyby byla ze zlata. Už v tomto kroku buď svůj.
  2. Vytvoř si jasný obraz toho, čeho chceš dosáhnout. Představ si jej co nejpřesněji a nejjasněji. V uvoněném meditativním stavu vyšli jasnou představu svého cíle vzhůru do Kosmu nebo do svého nejvnitřnějšího Já.
  3. K cílovému obrazu se často vracej. Představ si celou žádanou skutečnost tak, jako by už byla skutečností. Nikdy si nepřivolávej v představě ani v myšlenkách obraz nežádoucího stavu, ani vizi neúspěchu. Nebuď zaťatý, vyvolávej své představy s lehkostí, chutí a radostí.
  4. Pozitivní očekávání. Buď jak dítě, které napsalo Ježíškovi dopis před Vánocemi. Nezapochybuj o úspěchu svého snažení. Dávej však pozor, aby se něco nezměnilo. Můžeš například vycítit, že už vlastně nechceš to, po čem jsi včera toužil. Klidně si to přiznej. Není to nedostatek zásadovosti, jen si trochu dozrál, už to nepotřebuješ.