Vědci o kyslíku 

Několik výroků vědců o problému s nedostatkem kyslíku

Doktor Otto Varburg, dvojnásobný nositel Nobelovy ceny v oblasti výzkumu nádorových onemocnění:
Hlavní příčinou nádorových onemocnění je záměna normálního dýchání orgánových buněk za dýchání anaerobní (bezkyslíkové).

Doktor John Munc, vědec:
Organismus, trpící kyslíkovou nedostatečností, onemocní a s postupem času může zahynout. Pochybuji, že existují důvody nesouhlasit s tímto tvrzením.

Doktor Albert Wohl:
Jednoduše řečeno, choroby mají svůj původ v nedostatku kyslíku v organismu, což vede k nahromadění toxinů v organismu. Při normální výměnné činnosti se tyto toxiny spalují.

Doktor Steven Levin, specialista v oblasti molekulární biologie:
Došli jsme k závěru, že příčinou všech vážných onemocnění je kyslíková nedostatečnost. Nízký obsah kyslíku v tkáních je přímým viníkem různých neduhů. Hypoxie, neboli kyslíková nedostatečnost, je příčinou vzniku a vývoje rozličných chorob.

Doktor Filip Stevish:
Kyslíková nedostatečnost způsobuje oslabení imunitního systému, což způsobuje virová onemocnění, nárůst počtu poškozených buněk, nahromadění toxinů a předčasné stárnutí, jakož i mnohé další nemoci.

V článku pod názvem "Snížení hladiny kyslíku vede k celosvětovému zhoršení zdraví", otištěném časopisem "Journal of Longevity", varuje doktor F. Stevish před tím, že se lidstvo pozvolna dusí kvůli nedostatku kyslíku, což se může stát příčinou mnohých potíží lehkými nevolnostmi počínaje a vážnými nemocemi konče. Je též přesvědčen, že snížení hladiny kyslíku, nikoliv globální oteplování, je největší hrozbou lidstva.


Nabídka kyslíkových produktů
zde ...