Myslíte si, že se nenaučíte cizí jazyk?

Při tradiční výuce převládá stres, který vytváří bloky. Přirozený způsob učení využívá více smyslů. Informace se lépe uloží a znovu vyvolá. Audiovizuální stimulací obou hemisfér se podporuje mozková činnost a učební látka se zapíše do dlouhodobé paměti. Navozený soustředěný stav nedovolí informacím unikat jako při nedostatku pozornosti .


Jak probíhá domácí výuka jazyka s
psychowalkmanem ?

  • Nejdřív si spustíte stimulační program a po jeho skončení se začnete učit klasickým způsobem. Délka účinku je přibližně dvoj až troj-násobkem délky trvání programu.
  • Pustíte si stimulační program superlearning , který byl speciálně vyvinutý na výuku cizích jazyků prostřednictvím poslechu. Po chvíli hlasitost snížíte a spustíte učivo z připojeného externího přehrávače. Tento program pomáhá udržet mysl v uvolněném koncentrovaném stavu, ve kterém přijímáme nové informace mnohem rychleji a kvalitněji. Když nemáte nahrávku, můžete si sundat brýle a učit se z knihy.
  • V manuálním režimu si zvolíte požadovanou frekvenci v hladině alfa mezi 8-13ti Hz a učíte se některým z uvedených způsobů.


Kdy se dostaví účinek?
Audiovizuální stimulace je výborný pomocník při učení. Váš aktivní přístup je ale nevyhnutelný. Pravidelné a systematické používání je nejdůležitější. Účinek se v závislosti na cíli používání nedostaví napoprvé , ale vyžaduje 5-20 sezení. Každé další sezení umocňuje předcházející.


Test dlouhodobé paměti
Společnost CETROS sledovala uchování poznatků získaných v uvolněném stavu alfa. Schopnost přeložit cizí slovo do mateřského jazyka je po šesti měsících 88,2%, po devíti měsících 85,2%, po dvanácti měsících 67,2% a po dvaceti dvou měsících 57%.


Léčba poruch učení
Nepozornost, hyperaktivita se většinou léčí léky. Po přerušení užívání se chování vrací před začátek léčby. Harold L. Russel, Ph.D z Texasu vyvinul zvláštní druh psychowalkmanu s biofeedbackem na léčení poruch učení.

Terapie pomocí tohoto zařízení u dětí s poruchami učení a pozornosti vedla k významnému zlepšení jejich poznávací výkonnosti.

V experimentální skupině se zaznamenal podstatně vyšší nárůst verbálního skóre IQ (9,20) v porovnání s kontrolními skupinami s předstíranou terapií (1,70) nebo bez jakékoliv terapie (0,40). Z pohledu učitelů byli děti v důsledku vlivu terapie hodnocené jako pozornější a méně zlostné.

Stimulace navozuje uvolněnou koncentraci, při které se děti učí lépe. Změny v chování jsou podobné zlepšení po použití léků. Při této terapii nebyly zaznamenány žádné viditelné vedlejší účinky.