Kompletní nabídka vakuových baliček je zde...ŠEST DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ VAKUOVĚ BALIT POTRAVINY …A JAK NA TO…

1. Vysvětlení principu balení
Zkáza potravin je způsobována chemickými reakcemi, ke kterým dochází, pokud jsou potraviny vystaveny vzduchu, teplotě, vlhkosti, účinku enzymů, růstu mikroorganismů nebo byly kontaminovány hmyzem. Tento proces můžeme zpomalit uložením potravin do vakua.
Vakuové balení snižuje absolutní tlak vzduchu v obalu či nádobě tím, že odstraňuje kyslík a odstraňuje prchavé látky. Kyslík obsažený ve vzduchu způsobuje kažení potravin, neboť jeho účinkem dochází k procesu oxidace, která zapříčiňuje ztrátu nutričních hodnot, chuti a dalších vlastností potravin.  Vzduch také podporuje růst mikroorganismů a způsobuje poškození mražených potravin mrazem. Vakuové balení prodlužuje životnost mnoha čerstvých potravin tím, že snižuje oxidaci a zamezuje bujení mikrobů (bakterií a plísní). Čerstvé potraviny však obsahují velké množství vlhkosti, která podporuje růst mikroorganismů, které se mohou množit za přítomnosti vzduchu nebo i bez něj. Aby se zabránilo rychlé zkáze takových potravin, je nutné, aby byly uchovávány při nízkých teplotách.
Bakterie se mohou množit za nebo bez přítomnosti vzduchu, v závislosti na druhu. Clostridium Botulinum je velmi nebezpečným druhem bakterie, která se může vyvíjet v prostředích, jež neobsahují kyseliny, jsou bez kyslíku a jsou vystaveny teplotám dlouhodobě přesahujícím 4°C. Mezi potraviny, které jsou tímto druhem bakterie ohroženy, patří ty s nízkou kyselostí (jako je červené maso, drůbež, ryby, mořské plody, olivy v slaném nálevu, vejce, houby a zelenina) a potraviny se střední úrovní kyselosti, jakými jsou prakticky všechny druhy zeleniny a mnoho druhů ovoce (zralá rajčata, cibule, červené papriky, fíky a okurky). Aby se zabránilo kontaminací touto bakterií, je nezbytné dodržovat základní hygienická pravidla a předcházet jejímu škodlivému množení v uchovávaných potravinách tím, že jsou uchovávány chlazené pouze na krátkou dobu nebo jsou zamraženy, pokud je požadováno jejich dlouhodobé uchovávání. Takovéto potraviny je však třeba konzumovat okamžitě po tepelném zpracování.

Důležitá poznámka:
Všechny potraviny, které byly po dobu tepelné úpravy uzavřeny v obalech MAGIC VAC®, musí být ihned zkonzumovány.


2. Doba uchovávání potravin balených pomocí MAGIC VAC®


Údaje obsažené v této tabulce jsou výsledkem objektivní ověřovací zprávy zpracované pro AITA (Food Technology Association) profesorem Luciano Piergiovannim, který na Milánské Universitě vede oddělení Technologie úpravy a distribuce agropotravinářských produktů.

Potraviny  chlazené  5-2°C        doba uchování             doba uchování v Magic Vac
Červené maso                                  3-4 dny                                 8-9 dnů
Bílé maso                                         2-3 dny                                 6-9 dnů
Ryby celé                                         1-3 dny                                 4-5 dní
Zvěřina                                            1-3 dny                                 5-7 dní
Uzeniny                                           7-15 dnů                              25-40 dnů
Krájené uzeniny                               4-6 dnů                                20-25 dnů
Měkké sýry                                      5-7 dnů                                14-20 dnů
Tvrdé sýry                                     15-20 dnů                              25-60 dnů 
Zelinářské produkty                         1-3 dny                                  7-10 dnů
Ovoce                                             5-7 dnů                                14-20 dnů

Potraviny vařené, upravované
Kaše, polévky zeleninové                  2-3 dny                                 6-10 dnů
Těstoviny, rýže                                2-3 dny                                 6-8 dnů
Maso vařené, pečené                       3-5 dnů                                10-15 dnů
Měkká pečiva                                  2-3 dny                                  6-8 dnů
Olej na fritování                             10-15 dnů                              25-40 dnů

Potraviny zmražené -18-2°C 
Maso                                              4-6 měsíců                            15-20 měsíců
Ryby                                               3-4 měsíce                            10-12 měsíců
Zelenina                                         8-10 měsíců                           18-24 měsíců

Potraviny s pokojovou teplotou 25-2°C  
Chléb                                             1-2 dny                                    6-8 dnů
Balené sušenky                               4-6 měsíců                              12 měsíců
Těstoviny                                       5-6 měsíců                              12 měsíců
Rýže                                              5-6  měsíců                              12 měsíců
Mouka                                            4-5 měsíců                              12 měsíců
Suché ovoce                                   3-4 měsíce                               12 měsíců
Mletá káva                                     2-3 měsíce                               12 měsíců
Čaj sypaný                                     5-6 měsíců                               12 měsíců
Práškové mléko                              1-2 měsíce                               12 měsíců

Potraviny v prášku                          1-2 měsíce                               12 měsíců

 
Tyto hodnoty jsou orientační a závisejí na neporušenosti obalu a původní kvalitě potraviny.
 
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Potraviny, které rychle podléhají zkáze, uchovávejte v mrazničce nebo ledničce. Vakuové balení prodlužuje životnost těchto potravin, ale nemění je v potraviny, které si při pokojové teplotě trvale uchovávají své vlastnosti.
 


3. Výhody vakuového balení MAGIC VAC®
 

Úprava potravin vakuováním revolučně mění způsob nákupu a uchování potravin.
Potraviny uchovávané ve vakuu (tj. bez vzduchu) mají mnohem delší trvanlivost, ať už jsou skladovány ve spíži, lednici nebo mrazničce.
Díky vakuování si potraviny uchovávají čerstvost, čistotu a kvalitu.
Ryby, maso a zelenina jsou po zamrazení uloženy do vakua a připraveny k budoucímu použití.
Káva, rýže, mouka a suché ovoce vydrží mnohem déle ve vakuu.
Zkáze podléhající čerstvé potraviny musí být nejdříve zamrazeny a pak vakuovány.

Mnohé potraviny jsou prodávány ve vakuovém balení. I tyto potraviny lze po otevření znovu vakuovat v sáčcích MAGIC VAC. Tyto potraviny však je nutno zkonzumovat ještě před datem spotřeby.

Účelem vakuování potravin je dosáhnout prodloužení jejich trvanlivosti a vyhnout se tak jejich zkažení.


4. JAK UCHOVÁVAT POTRAVINY POMOCÍ MAGIC VAC®


Vakuové balení určené pro mrazničku

V první řadě je třeba používat co nejčerstvější potraviny. Systém MAGIC VAC® Vám umožní udržet čerstvost potravin pouze za předpokladu, že je s nimi náležitě nakládáno. Některé potraviny mají jemnou konzistenci, která by mohla být poškozena, pokud je výrobek vakuově balen v čerstvém stavu. Choulostivé a křehké potraviny jako jsou maso, ryby, měkké ovoce, chléb a podobně, je vhodné nejdříve předzmrazit. V průběhu prvních dvaceti čtyř hodin nehrozí nebezpečí poškození potravin mrazem, takže je možné výrobky, které byly zmraženy den předem, vakuově zabalit v obalech MAGIC VAC® a následně je dlouhodobě skladovat v mrazničce, aby si zachovaly všechny nutriční hodnoty a chuťové vlastnosti čerstvého výrobku. Pokud vakuově balíte polévky, omáčky, dušená a jiná tekutá jídla, zmrazte je nejdříve ve vhodné misce nebo odolné nádobě a po vakuovém zabalení v Magic vac vraťte zpět do mrazničky.
Před vakuovým balením zeleninu oloupejte a krátce blanšírujte ve vařící vodě nebo v mikrovlnné troubě. Měla by být teplá, ale stále ještě tvrdá. Potom ji vakuově zabalte. Pokud není potravina předmražená, počítejte při zamražení se zvětšením objemu potraviny a ponechejte 5 cm délky obalu na toto zvětšení. Pokud jde o maso a ryby, je vhodné umístit tyto potraviny na papírový ubrousek a vakuově je zabalit i s tímto papírovým ubrouskem, který nasaje veškerou přebytečnou vlhkost v potravině. Při uchovávání potravin typu palačinky, lívance, tenké koláče, žemle na hamburgery, apod., je skládejte na sebe a prokládejte svačinovým papírem. Bude potom jednodušší je od sebe oddělit, zbytek znovu zabalit a ihned vrátit zpět do mrazničky.

Vakuové balení určené pro ledničku
V příliš zaneprázdněných domácnostech je možné připravit jídlo předem, vakuově je zabalit a uchovat v ledničce pro pozdější použití, kdy pak stačí jídlo jen ohřát.

Vakuové balení určené pro spíž
I potraviny, které se skladují při pokojové teplotě (jako je například káva, mouka, těstoviny, cukr atd.), mohou mít užitek z toho, že jsou vakuově zabalené.
Pokud jsou tyto výrobky několik dnů nepoužívány, je vhodné je chránit pomocí
vakuového balení. Uchovají si své vlastnosti a nebude hrozit nebezpečí, že budou
znehodnoceny vlhkostí či napadeny plísní nebo hmyzem.

Rozmrazování potravin v obalech MAGIC VAC®
Při rozmrazování vakuově balených potravin jako je maso, ryby, ovoce, zelenina
nebo jiné choulostivé poživatiny, je vhodné je umístit na nejnižší přihrádku v ledničce, aby se rozmrazovaly pomalu. Chléb a jiné pečivo by mělo být ponecháno při rozmrazování v pokojové teplotě. Polévky a další tekutá jídla by měla být ve vakuových obalech ponořena do horké vody do doby, než dosáhnou požadované teploty. Pokud ponecháváte jídlo rozmrazit na pokojovou teplotu nebo je ohříváte v lázni na rozmrazování pokrmů, odstřihněte jeden roh obalu, aby mohly výpary či pára unikat. Po rozmrazení je nutné potraviny okamžitě zkonzumovat. Znovu je již nezmrazujte!

Vakuové balení balených potravin
Mnoho potravin, jako je sýr nebo maso, je vakuově baleno již ve výrobnách. Abyste zachovali jejich chuťové vlastnosti a čerstvost, zabalte je pomocí MAGIC VAC®, jakmile původní obaly jednou otevřete.
Tyto potraviny musí být vždy zkonzumovány do data spotřeby uvedeného na původním obalu. Při balení se s nimi musí zacházet s velkou péči a je třeba dodržovat hygienické zásady.  
 

Užitečné tipy ...

• Potraviny se špičatými konci nebo ostrými hranami, jako jsou kosti nebo špagety, zabalte do papírových ubrousků či sáčků, abyste předešli protržení obalu.

• Křehké a choulostivé potraviny, jako jsou jahody, suchary nebo sušenky, by měly být uchovávány v nádobách MAGIC VAC®.

• Kromě potravin existuje spousta dalších výrobků, které je možno vakuově balit, např. vybavení ke kempování jako jsou zápalky, lékárnička, čisté a suché šaty apod. Podobně je možno vakuově balit stříbro a jiné předměty ve sbírkách, aby byly chráněny před oxidací, atd.


5. JAK UCHOVÁVAT POTRAVINY V NÁDOBÁCH MAGIC VAC®

Mrazení v nádobách
Při mrazení potravin v plastikových nádobách používejte pouze nádoby MAGIC VAC® nebo, v případě skleněných nádob, tvrzené sklo vhodné pro nízké teploty v mrazničce.

Varování: Tekutiny musí být před vakuovým balením zchalzeny. Horké tekutiny při snižování tlaku v nádobě zvětšují svůj objem a hrozí jejich únik.

Vakuové balení potravin v nádobách
Vakuové balení v nádobách je ideální u potravin, které se často používají.  Sušené potraviny, jako jsou těstoviny, rýže, mouka, cukr, bramborové lupínky, chuťovky nebo sušenky, a také potraviny pro domácí mazlíčky, si uchovají svůj tvar a zůstanou čerstvé.

Potraviny jako jsou zeleninové saláty a zelenina mohou být připraveny předem na celý týden a uchovány v nádobách MAGIC VAC®. Zůstanou křehké a čerstvé. Abyste je zbavili přebytečné vlhkosti, vložte na dno nádoby složený papírový ubrousek.

Potraviny ve formě prášku nebo granulí je vhodné před vakuovým balením zakrýt papírovým ubrouskem. Prášek nebo granule se tak nedostanou do hadic nebo uzávěru víka přístroje.

Jednou použitý fritovací olej je možno přefiltrovat, zchladit, vakuově uzavřít v nádobách MAGIC VAC® a následně uchovat v ledničce, což umožní ještě alespoň jednou další použití, neboť je uchováván v chladném prostředí bez přístupu vzduchu a tudíž si zachovává své vlastnosti.

Potraviny obvykle skladované ve spíži jako je mouka, rýže a směsi na přípravu moučníků zůstanou čerstvé po delší dobu, pokud jsou vakuově balené. Ořechy, oříšky, koření a různé přísady si zachovávají svou chuť a aroma a nepodléhají žluknutí.

Varování: Nepoužívejte jiné plastové nebo skleněné nádoby, které by mohly v důsledku vakua vznikajícího pomocí systému MAGIC VAC®  prasknout a způsobit zranění.


Marinování potravin v nádobách MAGIC VAC®
Při marinování masa, drůbeže nebo ryb, propíchejte povrch potraviny a vložte do nádoby MAGIC VAC®, poté pokryjte marinádou dle vlastního výběru. Vakuově uzavřete a dejte chladit do ledničky alespoň na 20 minut. Potraviny budou stejně chutné, jako by byly marinovány přes noc!

Tipy pro uchovávání potravin v zavařovacích sklenicích
Při skladování potravin v zavařovacích sklenicích používejte víčka, která nemají žádné vady. Pro vytvoření a udržení vakua je nutné, aby těsnění víček bylo v naprosto bezchybném stavu. Abyste víčka udrželi v dobrém stavu, ponořte je na tři minuty do vařící vody, poté je osušte a potřete suché těsnění kapkou oleje. Tímto postupem obnovíte potřebnou pružnost těsnění.

 

6. DŮLEŽITÉ BODY K ZAPAMATOVÁNÍ

Aby bylo zaručeno optimální uchování potravin a zajištěna bezchybná hygiena, je nutné se řídit následujícím pravidly:

• Umyjte si důkladně ruce a očistěte všechno náčiní a povrchy, které budete při manipulaci s potravinami a vakuovém balení používat.

• Pokud je to možné, mějte při zacházení s potravinami rukavice

• Potraviny, které rychle podléhají zkáze, vložte do ledničky nebo mrazničky okamžitě po zabalení. V ledničce nebo mrazničce pak udržujte stálou teplotu. Neponechávejte tyto potraviny při pokojové teplotě po dlouhou dobu.

• Nádoby s vakuově balenými potravinami vložte opatrně do ledničky nebo mrazničky, aby došlo k jejich rychlému zchlazení na nízkou teplotu.

• Potraviny, které byly původně uchovány v konzervách nebo byly vakuově balené již ve výrobně, je možné po jejich otevření znovu vakuově zabalit. Řiďte se instrukcemi pro chlazení potravin po jejich rozbalení a po jejich opětovném vakuovém zabalení je co nejdříve umístěte do ledničky nebo mrazničky.

• Potraviny prodávané v obalu musí být vždy konzumovány do data spotřeby uvedeného na originálním balení.

• Nerozmrazujte potraviny ve vařící vodě nebo s použitím jiných zdrojů tepla, pokud se nejedná o tekutiny (polévky, šťávy, atd.)

• Vakuové balení prodlužuje životnost sušených potravin. Potraviny s vysokým obsahem tuku mají sklon žluknout v důsledku působení kyslíku a tepla. Vakuové balení prodlužuje životnost potravin jako jsou ořechy, oříšky, kokosové ořechy a výrobky z obilovin. Skladujte je na chladném a tmavém místě.

• Vakuové balení prodlouží životnost ovoce a zeleniny, jako například banánů, jablek, a brambor, pouze v případě, že byly před vakuovým balením oloupány.

• Křehké a k poškození náchylné potraviny (jako jsou např. ryby, jahody, maliny, ostružiny, borůvky, atd.) musí být před vakuovým balením předmraženy a po zabalení uchovávány v mrazničce.

• Zelenina jako je například brokolice, květák a zelí, pokud je vakuově balena v syrovém stavu pro uchování v mrazničce, vylučuje plyny. Před vakuovým balením ji proto povařte a zmrazte.

• Aby bylo zajištěno správné a bezpečné vakuové balení, používejte pouze originální obaly/sáčky, nádoby a příslušenství MAGIC VAC®.

 

 

 
Kompletní nabídka vakuových baliček je zde...